COACHING


Visie:
Soms schieten woorden tekort of is er al genoeg gesproken. Je kunt met gedachten, gevoelens en pijn ook aan het beeldhouwen gaan. Het werken met de hamer en de beitel zorgt voor ontspanning, inzicht en verwerking. Door gevoelens en pijn zo te verwerken kun je er vorm aangeven.

Doelgroep:
Mensen die een dierbare hebben verloren, vast gelopen zijn in hun loopbaan, mensen die ernstig ziek zijn geweest, mensen die een scheiding achter de rug hebben, mensen die een vervelende periode hebben gehad.

Werkwijze:
Ik laat mensen beeldhouwen en door te observeren, door de gesprekken tijdens het werken en het gesprek over de vorm die ontstaat, volg ik de cliënt in zijn proces en ben ik er als het nodig is.

Middelen:
Ik werk met harde en zachte stenen en met beitel en schuurpapier, zodat beide uitersten en alles wat daar tussen zit aan bod komt. Werken met een steen is tweeledig: het hele proces is waardevol en aan het eind resulteert het in een mooi sculptuur.

Beschrijving als coach:
Mijn grote passie is mensen een hulpmiddel aan te reiken waardoor ze zichzelf kunnen helpen. Ik volg de persoon door te luisteren, soms vragen te stellen, te benoemen wat ik hoor en zie om hen zo inzicht te geven in wie ze zijn en wat ze kunnen.

Als Montessori-basisschoolleerkracht had ik veel aandacht voor creatieve vakken. Binnen het onderwijs heb ik collega’s door middel van adaptieve gesprekken gecoacht. Ik heb de opleiding Kunstzinnig Dynamisch Coachen gevolgd. Het beeldhouwen heb ik van Jillis Waagmeester en Luc Ingels geleerd.